Sản Phẩm

LOA ĐỒNG TRỤC MC6x9
Tên sản phẩm: LOA ĐỒNG TRỤC MC6x9
Model: LOA ĐỒNG TRỤC MC6x9
Giá: Liên hệ
SL:
Impedance    : 4 Ohm      
Peak Power   : 280 Watts Max    
Frequency Response : 40 Hz – 20 kHz    
Sensitivity   : 90 ± 2 dB    
Voice Coil Diameter   : 30 mm KSV
Magnet Weight   : 20 Oz      
Copyright © 2013 WINCOM COMPANY. All Rights Reserved. Powered by BizMaC